02/01/20  Hoạt động - Sự kiện  302
Phát huy thành tích đạt được trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Thị xã, vừa qua Trường THCS Hộ Phòng có tham gia Dự án "Hiện tượng nổi loạn ở học sinh lớp 7, 8 - Thực trạng và giải pháp" của tác giả Hồ Hột Xoàn - học sinh lớp 8A do cô Đoàn Kim Liên làm giáo viên hướng ...
 31/12/19  Hoạt động - Sự kiện  304
Ngày 27/12/2019 trường Mầm non Tân Thạnh tổ chức chuyên đề an toàn giao thông với đề tài “Bé biết gì về biển báo giao thông”