Tổ chức Vui tết Trung Thu cho học sinh năm học 2017 – 2018.

Ngày 04 tháng 10 năm 2017, trường TH Phong Tân tổ chức vui tết Trung Thu cho các em học sinh với sự tham dự của CB – GV – NV và học sinh nhà trường.

Tổ chức vui Tết Trung Thu cho trẻ em là hoạt động mang tính truyền thống và là phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Theo tinh thần đó và sự chỉ đạo của Phòng GD & ĐT TX Giá Rai, trường Tiểu học Phong Tân tổ chức vui Tết Trung Thu cho các em học sinh.

Hoạt động tổ chức vui Tết Trung Thu nhằm mục đích: Tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, gia đình học sinh, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Tạo điều kiện để tất cả trẻ em đều được vui Tết Trung thu, an toàn, ý nghĩa. Thu hút và định hướng trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, giáo dục văn hóa truyền thống dân tộc, tạo không khí hăng hái, đoàn kết bước vào những ngày đầu năm học mới.

Bài viết liên quan