Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

Ngày 27/8/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai phối hợp với Ban tuyên giáo thị ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học và THCS.

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Bình, Thị ủy viên, Trưởng phòng GDĐT, Trưởng ban tổ chức lớp học; ông Nguyễn Văn Vàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị xã; cùng các thành viên  Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè 2022 và cán bộ, giáo viên, nhân viên học đợt 1 tại Hội trường Thị ủy Giá Rai.

Theo kế hoạch, lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 được tổ chức làm 02 đợt diễn ra trong các ngày 27/8-28/8 và 10/9-11/9 với 1.255 học viên tham dự.

          Tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ được tiếp thu nội dung của các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chủ đề học tập Bác năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng chính trị hè nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Một số hình ảnh:

Bài viết liên quan

 

                                                                            Trường Tiểu học Phong Tân 

                                                                Địa chỉ: Xã Phong Tân - Thị xã Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu

                                                                Điện thoại: 02913.841005

                                                                Email: c1ptan.pgr@sobaclieu.edu.vn

 

Hỗ trợ & phát triển bởi EduPortal

Ghi rõ nguồn EduPortal khi trích thông tin từ website này