Trường Tiểu học Phong Tân tổ chức chuyên đề Mỹ thuật liên trường

Chuyên đề: Đánh giá việc giáo dục kỹ năng, năng lực học tập của học sinh trong nhà trường, thông qua việc dạy trên lớp khi áp dụng các phương pháp mỹ thuật mới.

Bài viết liên quan