Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 Về việc tặng Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trường Tiểu học Phong Tân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm học (2017-2018, 2018-2019).

Bài viết liên quan